Budgetbeheer Vlaardingen

budgetbeheer-vlaardingenAls u vanwege omstandigheden tijdelijk niet in staat bent om uw financiële belangen te behartigen, kan Budgetbeheer Vlaardingen dit van u overnemen. U machtigt Budgetbeheer Vlaardingen voor het regelen van alle zaken die nodig zijn in het kader van het Budgetbeheer. Wij zullen voor de uitvoering van onze werkzaamheden bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente Vlaardingen.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek zal een medewerker van Budgetbeheer Vlaardingen het contract voor Budgetbeheer met u bespreken. De medewerker van Budgetbeheer Vlaardingen zal u alle belangrijke informatie met betrekking tot het Budgetbeheer geven en uitleggen.

Uitvoering van het Budgetbeheer
Alle betrokken instanties aangeschreven met het verzoek de financiële post voortaan naar Budgetbeheer Vlaardingen te sturen. Met u worden vervolgens afspraken gemaakt over het beschikbare budget, het leefgeld en overige zaken die van belang zijn.

Schulden
Indien u schulden heeft, zal bekeken worden of deze problematisch zijn. Als dat het geval is, wordt u geadviseerd zich aan te melden bij een instantie voor schuldhulpverlening. Wanneer u schulden heeft die niet problematisch zijn of wanneer u niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, zal uw Budgetbeheerder proberen betalingsregelingen te treffen. Als de schuldeisers geen medewerking willen verlenen, kan het zijn dat uw schuldenlast hoger wordt door rente en kosten. Daarnaast kunnen nog steeds invorderingsmaatregelen plaatsvinden. Uw Budgetbeheerderder is hier niet verantwoordelijk voor.